BITCOIN VERKOPEN
BTC SPOT:
€ 46.726,35
€ 47.501,14 verschil t.o.v. spot € 774,79 | 1.66%
€ 47.277,00 verschil t.o.v. spot € 550,65 | 1.18%
€ 47.090,74 verschil t.o.v. spot € 364,39 | 0.78%
€ 0,40 bij bankopname
€ 46.973,52 verschil t.o.v. spot € 247,17 | 0.53%
-
€ 46.940,77 verschil t.o.v. spot € 214,42 | 0.46%
0,001 BTC of € 1,00 bij opname
-
€ 46.925,83 verschil t.o.v. spot € 199,48 | 0.43%
-
-
€ 46.838,10 verschil t.o.v. spot € 111,75 | 0.24%
0,0001 BTC per transactie