BITCOIN VERKOPEN
BTC SPOT:
€ 35.239,43
€ 35.240,70 verschil t.o.v. spot € 1,27 | 0.00%
€ 34.982,33 verschil t.o.v. spot € -257,10 | -0.73%
€ 0,40 bij bankopname
€ 34.932,00 verschil t.o.v. spot € -307,43 | -0.87%
€ 34.912,84 verschil t.o.v. spot € -326,59 | -0.93%
-
-
€ 34.876,73 verschil t.o.v. spot € -362,70 | -1.03%
-
€ 30.088,73 verschil t.o.v. spot € -5.150,70 | -14.62%
0,001 BTC of € 1,00 bij opname
-
€ 28.025,15 verschil t.o.v. spot € -7.214,28 | -20.47%
0,0001 BTC per transactie