BITCOIN VERKOPEN
BTC SPOT:
€ 15.852,60
€ 15.898,85 verschil t.o.v. spot € 46,25 | 0.29%
€ 15.749,98 verschil t.o.v. spot € -102,62 | -0.65%
€ 0,40 bij bankopname
€ 15.738,00 verschil t.o.v. spot € -114,60 | -0.72%
€ 15.733,21 verschil t.o.v. spot € -119,39 | -0.75%
-
-
€ 15.712,05 verschil t.o.v. spot € -140,55 | -0.89%
-
€ 15.692,36 verschil t.o.v. spot € -160,24 | -1.01%
0,001 BTC of € 1,00 bij opname
-
€ 15.678,76 verschil t.o.v. spot € -173,84 | -1.10%
0,0001 BTC per transactie