BITCOIN VERKOPEN
BTC SPOT:
€ 37.106,34
€ 37.045,36 verschil t.o.v. spot € -60,98 | -0.16%
€ 36.795,72 verschil t.o.v. spot € -310,62 | -0.84%
€ 0,40 bij bankopname
€ 36.752,00 verschil t.o.v. spot € -354,34 | -0.95%
€ 36.718,86 verschil t.o.v. spot € -387,48 | -1.04%
-
-
€ 36.671,16 verschil t.o.v. spot € -435,18 | -1.17%
-
€ 30.088,73 verschil t.o.v. spot € -7.017,61 | -18.91%
0,001 BTC of € 1,00 bij opname
-
€ 28.025,15 verschil t.o.v. spot € -9.081,19 | -24.47%
0,0001 BTC per transactie